شرکت تولیدی پایپ پی وی سی افغان پولیکا یکی از شرکت های پیشتازافغانستان در عرصه تولیدی پایپ های پی وی سی میباشد. شرکت افغان پولیکا که در سال 2010 در ولایت هرات تاسیس گردیده که دارنده جواز نمبر D-03-766 صادره دفتر سرمایه گذاری خصوصی افغانستان (AISA) میباشد. و اصل را با اين مي داند تا وضعيت موجود را به وضعيت مطلوب تبديل كند كه اين امر فعاليت در بخش صنعت را ميطلبد. تا بستر مناسبي شود براي يك انقلاب صنعتي و خود را پله اي ميداند براي گذار از يك اقتصاد زراعتي به يك اقتصاد صنعتي و مدرن

رسالت ما

ماموریت ما بر این است که تا تولیدات خویش را از مرغوبترین مواد خام کمپنی های معتبر دنیا تولید نموده و توسط شبکه های فروشات خویش در هر شهر افغانستان برسانیم.

دورنمای ما

ما برآنیم تا منحیث یکی از تولیدکنندگان و متصدیان پیشتاز در عرصه پایپ های پی وی سی سهولت دسترسی به تولیدات خویش را در گوشه و کنار افغانستان توسعه دهیم. هر پله از ترقی و پیشرفت شرکت مان بر اساس اصل کیفیت و رضایت مشتری هایمان خواهد بود.

تیم مدیریتی

موقف کنونی ما این است که دیگر اصل سلسله مراتب سازمانی جوابگوی نیازهای بشر امروزی نیست و خشت بنا را بر این نهادیم تا این شرکت را توسط راهبرد و سیاستی مبتنی بر گروه و تیم مدیریت کرده و اثر بخشی و بهره وری را بالا ببریم و سازمان را اینگونه طراحی نموده ایم.